See www.zabbix.com for the official Zabbix site.

Translating Zabbix/Dutch

From Zabbix.org
Jump to: navigation, search

Welcome to the Dutch Translation article on this Zabbix Wiki! Because of the translation, the rest of this article is in Dutch. For more (English) information about the translation of Zabbix visit Translating Zabbix.

Welkom op deze pagina over de Nederlandstalige vertaling van Zabbix! Als startend vertaler van Zabbix heb ik (Acropia) deze pagina aangemaakt om zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen

Vertalers

 • qix
 • PieterB
 • kreno
 • DavidWouda
 • open-future
 • acropia

Terminologie

Tijd

 • day - dag
 • days - dagen
 • minute - minuut
 • minutes - minuten
 • second - seconde
 • seconds - seconden

CRUD

 • create - aanmaken
 • replace - vervangen
 • update - bijwerken
 • delete - verwijderen

Woordenlijst

 • add - toevoegen, voeg toe
 • added - toegevoegd
 • auto-registration - automatische registratie
 • clone - dupliceren
 • disabled - uitgeschakeld
 • enabled - ingeschakeld
 • event - gebeurtenis
 • hide - verbergen
 • history - historie
 • host - host, computer, server
 • housekeeping - opschoonproces
 • invalid - ongeldig
 • inventory - inventaris
 • key (item) - sleutelwaarde
 • log entry - logmelding
 • login - aanmelden
 • logout - afmelden
 • mandatory - verplicht
 • notification - melding
 • opteration - handeling
 • permission - toestemming
 • range - bereik
 • retry - opnieuw proberen, poging
 • severity - ernst
 • slide show - diavoorstelling
 • storage period - opslagtermijn
 • warning - waarschuwing
 • web scenario - webdraaiboek

Zabbix termen

 • action - actie
 • audit - controle
 • event - gebeurtenis

Menu

 • Monitoring
  • Dashboard
  • Overview
  • Web
  • Latest data
  • Triggers
  • Events
  • Graphs
  • Screens
  • Maps
  • Discovery
  • IT Services
 • Inventory
  • Overview
  • Hosts
 • Reports
  • Status of Zabbix
  • Availability report
  • Triggers top 100
  • Bar reports