See www.zabbix.com for the official Zabbix site.

Translating Zabbix/Latvian

From Zabbix.org
Jump to: navigation, search
 • Jautājumi vienmēr sākas ar "Vai..." - "Vai dzēst..."
 • "Nav iespējams" paziņojumi ir šādā formātā: "Karti 's' nav iespeejams izdzeest"

Entities

 • operation - pasākumi
 • action - darbība
 • item - ieraksts
 • group - grupa
 • event - notikums
 • acknowledge - apstiprināt
 • exist - eksistē
 • host - iekārta
 • node - mezgls
 • device - ierīce
 • label - apzīmējums
 • maintenance - apkope
 • trigger - trigeris
 • interface - interfeiss
 • front-end - tīmekļa saskarne
 • monitoring - uzraudzība
 • distributed - klasteris
 • downtime - dīkstāve
 • alert - brīdinājums
 • agent - aģents
 • proxy - starpniekserveris
 • discovery - atrašana
 • inventory - inventārs
 • escalation - eskalācija
 • gateway - vārteja
 • media types- nosūtīšanas veids
 • timeout - noildze
 • severity - svarīgums
 • interfaces - interfeiss
 • availability - pieejamība
 • poller - pieprasījuma process
 • trapper - saņemšanas process
 • calculated - aprēķinātais
 • aggregate - apkopojuma
 • key - atslēga
 • mapping - kartēšana
 • history - vēsture
 • housekeeper - datubazes tirisanas process
 • trends - izvilkumi
 • graph - grafiks
 • dependencies - atkarības
 • template - šablons
 • icon - ikona


 • filter - filtrēt
 • select - atlasīt
 • to link - pievienot
 • unlink - atvienot
 • create - izveidot

Other terms

 • izvēlētos/iezīmētos ?
 • unknown - nezināms

also see ZBX-3629

Useful resources

http://www.eurotermbank.com/default.aspx?lang=lv

http://termini.lza.lv/term.php